Výroční členské shromáždění

Výroční členské shromáždění našeho sboru jsme museli kvůli omezenému scházení odložit z března na červen. Jsme rádi, že všechny členy a přátele našeho sboru můžeme pozvat na bohoslužbu 27. června 2021 do sálu Klubu U Boudů v Kolovratech, po jejímž skončení bude bezprostředně navazovat členské shromáždění. Budeme si povídat o tom, jaký pro nás byl minulý rok 2020. Hospodář nás seznámí s stavem sborových financů, výdaji za minulý rok a také s plánem hospodaření roku 2021. Podrobnější informace o programu připravujeme. Členům budou rozeslány v samostatné pozvánce. Těšíme se na vás.

Kategorie: Proběhlé