Z lásky ke všem lidem

Jsme společenstvím lidí, kteří věří a následují Ježíše Krista

Snažíme se být otevřené společenství  lidí různých věkových skupin, profesí a zájmů, do něhož může kdokoliv přijít. Máš nějaké otázky, chtěl by sis popovídat nebo jen se něco víc dozvědět? Napiš nám nebo se přijď k nám podívat!

Bohoslužby Zveme Vás na bohoslužbu Scházíme se každou neděli v 9.30h v sále Staré radnice na Masarykově náměstí v Říčanech. Společně chválíme Boha, posloucháme kázání, modlíme se. Je člověk v podstatě dobrý nebo zlý?
Záznam kázání
Karel Fáber
16. května 2021
Otcovství
Záznam kázání
Tomáš Grohman
20. června 2021

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat.
Začínáme v 9:30 na adrese Stará radnice, Masarykovo náměstí 83/1, Říčany. Těšíme se na tebe.

Podívejte se na další události, které připravujeme.

Slavnostní Bohoslužba – Kristovo vzkříšení

Přijďte si spolu s námi připomenout Kristovo vzkříšení o Velikonoční neděli a dopad této události do životů Jeho současníků a také do životů našich. Neděle 9. 4. od 9.30 v koncertním sále na Staré radnici.

Veřejné čtení Bible

Na Bílou sobotu 8. 4. od 8.00 čteme na říčanském Masarykově náměstí z Bible. Čteme příběh o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale i některé další. Zveme kohokoliv, aby se přidal a kousek z Bible přečetl nebo se jen zastavil a zaposlouchal se do těchto starých textů, které k nám mluví i dnes.

Pascha – židovské Velikonoce

Zveme na slavnost kterou Židé slaví již přes 3000 let na připomenutí vyjití z Egyptského otroctví. Zároveň je to večeře během které Ježíš ustanovil Večeři Páně (eucharistii). Ve čtvrtek 6. 4. od 18.00 v klubu CéBéčko (Masarykovo nám. nad Optikou). Podstatnou součástí slavnosti je i večeře, prosíme zájemce, aby se přihlásili na email: ricany@cb.cz, abychom mohli vše připravit.

Archiv kázání

Loading...

Archiv všech kázání