Král na kříži opuštěný Bohem

Společná velkopáteční bohoslužba Církve bratrské

Srdečně Vás a Vaše sbory zveme k osobní účasti na společné celopražské bohoslužbě Církve bratrské na Velký Pátek 15. dubna 2022, která se bude konat od 10:00 hodin ze Sboru Církve bratrské v Praze 1.

Kázat bude David Novák, předseda Rady Církve bratrské, bohoslužbu povede Bronislav Matulík, 1. místopředseda Rady Církve bratrské, hudbou a zpěvem doprovodí bohoslužbu kapela PC Band, Lucie Soljaková, Josh Krato, Jakub Černý, Marek Hutr, Petr Jányš.

Bohoslužba je koncipována také jako celocírkevní, bude ji proto možné sledovat i na webové stránce https://cb.cz/praha1/portal/primy-prenos-nedelni-bohosluzby.

Kategorie: Proběhlé